Protipožiarna ochrana

Podstata ochrany pred požiarmi je chrániť ľudské životy a majetkové hodnoty. Rozumnou investíciou v oblasti ochrany pred požiarmi je prevencia. Dôsledná prevencia dáva záruky bezpečnej existencie podniku.

V problematike ochrany pred požiarmi ponúkame spracovanie:

  • služby požiarneho inžinierstva – analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru
  • služby špecialistu PO – vypracovanie technických riešení stavby a prevádzky z hľadiska ochrany pred požiarmi (posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavby), odborné stanoviská a posudky, poradenská a konzultačná činnosť.

 

Chcete vedieť viac?

kontaktujte nás TU.

 

Propagačný materiál na stiahnutie - TU.