Zabránenie prenosu výbuchu

Zabránenie prenosu výbuchu je nevyhnutnou súčasťou komplexných riešení protivýbuchovej ochrany priemyselných technológií, nakoľko pri použití napríklad systému na odľahčenie výbuchu na zariadení, je nutné tento systém kombinovať so systémami na zabránenie prenosu výbuchu na vstupných a výstupných potrubiach daného zariadenia.

Spoločnosť Fike ako líder v oblasti protivýbuchovej ochrany ponúka viacero spôsobov, ako riešiť zabránenie prenosu výbuchu.

 

1. SRD

Izolácia chemického výbuchu – technika, ktorá má zabrániť šíreniu plameňa, ktorý vznikol pri výbuchu, cez spojovacie potrubia. Je dosiahnutá pomocou systému na zahasenie plameňa, ktorého základom je detektor,  riadiaci systém a kontajner naplnené práškovou hasiacou látkou, ktorá je natlakovaná. Kontajnery chemickej izolácie firmy Fike sa umiestňujú na prepojovacie potrubia. Na izolovanie výbuchu systému prechádza  tromi základnými postupmi: detekcia, iniciácia a izolácia.

Všetky tieto aspekty prispievajú k účinnosti systému chemickej izolácie. Vypustenie hasiaceho prášku začína v priebehu niekoľkých milisekúnd po detekcii a dostatočné množstvo hasiaceho prášku musí byť vypustené v stanovenom čase, aby sa úspešne zastavilo šírenie výbuchu. Výber hasiacej látky, rozmiestnenie systémových komponentov a ďalších systémových parametrov musí byť starostlivo uvážené pre každú aplikáciu, pričom sa berie do úvahy rýchlosť šírenia plameňa pri výbuchu a iné dôležité prevádzkové podmienky.

Jednoduchý tvar tejto nádoby nemá pohyblivé časti, a to z dôvodu zaistenia väčšej spoľahlivosti pri ochrane proti výbuchu. K dispozícii je možnosť voľby z rôznych prvkov a špeciálnych aplikácií v priestoroch s vysokými hygienickými požiadavkami (farmaceutický, potravinársky priemysel).

Rovnako ako HRD systém, i SRD systém využíva na riadenie EPACO riadiaci systém.

 

2. FAV - Fast Acting Valve - Rýchlouzatvárací ventil

Systémy na odľahčenie výbuchu a potlačenie výbuchu sú navrhnuté na ochranu procesných zariadení pred výbuchovým pretlakom. Zabránenie prenosu výbuchu je zamerané na udržanie výbuchu a zabránenie jeho šírenia naprieč procesmi. Izolovaním výbuchu sa izoluje zariadenie, kde výbuch prvotne vznikol.

Fike systémy na zabránenie prenosu výbuchu pracujú na 3 základných sekvenciách, aby boli schopné účinnej aktivácie: detekcia, inicializácia a uzatvorenie ventilu. Rýchle uzatvorenie ventilu vytvorí fyzickú bariéru, ktorá zabráni pokračovaniu plameňa potrubiami.

Výhodou FAV je zabraňovanie šírenia výbuchu v oboch smeroch.

 

3. Valvex - pasívny ventil

Jedným z nových produktov spoločnosti Fike je pasívny ventil Valvex. Niekoľkoročný výskum vyústil do unikátneho systému a mechanizmu, ktorý dokáže v potrubí zabrániť šíreniu výbuchu. Valvex je navrhnutý tak, aby sa zabránilo šíreniu ako plameňa, tak i tlaku cez spojovacie potrubia a dopravné trasy do napojených technologických zariadení.

Medzi výhody systému patria:

 • minimálna tlaková strata
 • minimálne priestory, kde sa môže prach vo ventile usádzať
 • minimálne požiadavky na údržbu
 • malé montážne rozmery
 • jednoduché kontroly systému
 • a i.

 

 

4. I-Flex klapka

Klapka I-Flex sa používa v kombinácii s ďalšími Fike ochrannými systémami. Je navrhnutá tak, aby poskytla ochranu proti preneseniu výbuchu potrubiami (deflagrácia) do napojených zariadení resp. technológií.

Je to momentálne najkompaktnejší systém na zabránenie prenosu výbuchu na trhu.

Vlastnosti a výhody:

 • zabraňuje prenosu plameňa, tlaku, iskier, ...
 • rýchle uzatvorenie
 • znížená inštalačná vzdialenosť od nádoby
 • aktivácia bez rozbušky
 • možnosť zresetovať a znova použiť vo veľmi krátkom čase
 • kompaktné rozmery a nízka váha
 • certifikovaný systém (CE, ATEX)

 

5. Diverter

Diverter je ďalším zariadením na zabránenie prenosu výbuchu v potrubiach, niekedy sa označuje aj za explózny komín. Poskytuje ochranu proti prenos výbuchu potrubiami v podstate odľahčením výbuchu na potrubí.

Výhody:

 • čisto mechanický systém, nevyžaduje detekciu ani kontrolu
 • ľahké obnovenie funkcie (výmena membrány)
 • systém môže byť vybavený snímačom otvorenia
 • zabraňuje hromadeniu tlaku v zariadení/potrubí

 

6. rotačné podávače certifikované podľa EN 15089

Ďalším zo spôsobov ako zabrániť prenosu výbuchu, ktorý sa šíri technologickým procesom, je umiestnenie rotačného podávača schváleného ako systém na zabránenie prenosu výbuchu (podľa normy STN EN 15089).

Chcete vedieť viac?

kontaktujte nás TU.

 

Propagačný materiál na stiahnutie - TU:

Celosvetový líder v oblasti protivýbuchovej ochrany

Kontakt

P.B.I. spol. s r.o.
J. Mudrocha 666/2
Senica
90501

+421 34 651 6664

P.B.I. spol. s r.o.© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode