Odľahčenie výbuchu

Princíp funkcie výbuchovej membrány spočíva v tom, že pri prekročení povolenej hodnoty pretlaku dochádza k uvolneniu výbuchovej membrány a tým k odľahčeniu výbuchu. Používame ich k ochrane výrobných zariadení, ako sú napr. zásobníky a silá pre skladovanie sypkých hmôt, odprašovacie zariadenie, dopravné a sušiareňské systémy, mlecie zariadenia s triedičmi, pneudopravou a odlučovaním prachu a pod. Sú vhodné všade tam, kde prebieha proces  s nízkym alebo atmosférickým tlakom, kde je nutné zaistiť zariadenie proti výbuchu. Ich účinkom je pretlak uvoľnený z ohrozeného priestoru do bezpečnostnej zóny a tlak je redukovaný vo vnútri chráneného zariadenia na únosnú mieru.

Výbuchové membrány na uvoľnenie tlaku

Výbuchová membrána slúži k ochrane uzatvorených objektov, priestorov alebo i nádob proti havarijným stavom spôsobených tlakom prevyšujúcim hodnoty pracovného režimu. Používajú sa prevažne k odvedeniu pretlaku z chráneného objektu, pričom pôsobením tlaku dochádza k otvoreniu výbuchovej membrány a uvoľneniu havarijného tlaku.

Výhodou konštrukcie výbuchovej membrány je:

  • odolnosť voči abrazii a nárazu mechanických častíc;
  • ekonomicky veľmi výhodné riešenie;
  • udržanie stability parametrov;
  • veľmi dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom;
  • jednoduchá výmena a ľahké zabezpečenie náhradných dielov;
  • vhodné pre vzduchotechnické a skladovacie systémy, odprašovanie, pneumatickú prepravu prachu.

            Výbuchové membrány sa štandardne vyrábajú z nerezovej ocele tr. 17. Podľa požiadavky je možné vyhotovenie aj z ďalších materiálov podľa spôsobu a druhu použitia. Vyrábajú sa kruhového, obdĺžnikového alebo štvorcového prierezu s rôznymi možnosťami nastavenia statického poistného otváracieho tlaku (pstat) podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka. Ich umiestnenie na chránenom zariadení je možné ako v horizontálnej alebo vo vertikálnej polohe.

             Výbuchové membrány boli podrobené predpísanej certifikácii a výbuchovým skúškam a sú v oblasti kvality a dodržovania povolených parametrov prísne kontrolované výrobcom. Všetky zariadenia spĺňajú požiadavky platných zákonov, smerníc, nariadení, predpisov a noriem ČSN, EN, ISO, VDI, DIN, NFPA.

 

Chcete vedieť viac?

kontaktujte nás TU.

 

Propagačný materiál na stiahnutie - TU.

 

Celosvetový líder v oblasti protivýbuchovej ochrany

Kontakt

P.B.I. spol. s r.o.
J. Mudrocha 666/2
Senica
90501

+421 34 651 6664

P.B.I. spol. s r.o.© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode