WARNEX - detekcia oxidu uhoľnatého

Popis

Tlenie je je jeden z najčastejších iniciačných zdrojov požiarov a výbuchov prachu v priemyselných procesoch. Nanešťastie tomuto iniciačnému zdroju je veľmi ťažké predchádzať kontrolovaním procesných parametrov alebo úpravami na technológiách. Systém WarnEx zdetekuje a signalizuje tlenie v počiatočnej fáze ešte predtým ako vzniknú škody na zariadeniach. Signál systému môže byť použitý na spustenie ochranných systémov, ako napr. zásah operátora, odstavenie technológie alebo hasenie vodou.

Systém WarnEx zvyčajne pozostáva z viacerých "vzorkovacích a detekčných jednotiek" (skratka SDU = Sampling and Detection Units), ktoré sú umiestnené vždy na vstupe a výstupe vzduchu. Oxid uhoľnatý, ktorý sa vytvára pri tlení, bude zdetekovaný jednotkou umiestnenou na hlavnom vstupe vzduchu do procesu. Aby bolo možné vyfiltrovať chybné vyhodnotenie CO zvonku, dodatočné SDU jednotky sú umiestnené na každom vstupe vzduchu do technológie. WarnEx riadiaca ústredňa spracováva signály z SDU jednotiek a posiela výstražný signál operátorom technológie a ochranným systémom v prípade, ak sa v technológii nachádza tlejúci materiál.

 

Vlastnosti a výhody systému

 • stabilný a spoľahlivý systém
 • osvedčený systém na detekciu oxidu uhoľnatého (CO)
 • samo-monitorovacia senzorová technológia navrhnutá pre priemyselné aplikácie
 • eliminácia náhodnej detekcie CO
 • SIL2 certifikácia

Nízke náklady

 • jednoduchá inštalácia
 • jednoduché použitie a údržba
 • jednoduchý systém, zopár komponentov
 • jednoduché rozšírenie systému v prípade potreby

Krátke reakčné časy

 • viacero senzorov
 • krátke linky vzorkovania

Procesný a bezpečnostný manažment

 • integrácia s automatickým systémom hasenia
 • analýza udalostí so zápisom dát počas prevádzky
 • completný status systému na paneli obsluhy

 

 

 

 

Kontakt

P.B.I. spol. s r.o.
J. Mudrocha 666/2
Senica
90501

+421 34 651 6664

P.B.I. spol. s r.o.© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode