Vykonávané činnosti

 • protivýbuchová ochrana technologických zariadení;
 • posudzovanie požiarno-bezpečnostných rizík technologických zariadení;
 • protipožiarna bezpečnosť stavieb;
 • protipožiarna bezpečnosť technologických zariadení;
 • prevencia závažných priemyselných havárií;
 • školiaca a konzultačná činnosť.

 

Osvedčenia, autorizácie, oprávnenia

Spoločnosť je autorizovaná MŽP SR na výkon činností:

 • hodnotenie rizika (§ 6 zákona o prevencii závažných priemyselných havárií);
 • vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy ( § 9 zákona o prevencii závažných priemyselných havárií);
 • vypracúvanie a aktualizovanie havarijného plánu (§ 18 zákona o prevencii závažných priemyselných havárií);
 • konzultačná a poradenská činnosť v oblastiach podľa písmen a) až c).

Spoločnosť svojim tímom odborných znalcov zabezpečuje nasledujúce činnosti:

 • špecialista požiarnej ochrany;
 • špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií;   
 • posudzovanie a riadenie požiarne technických a bezpečnostných rizík;
 • projektovanie, montáž, servis prvkov a systémov protivýbuchovej ochrany;
 • odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.

 

Chcete vedieť viac?

kontaktujte nás TU.

 

Propagačný materiál na stiahnutie:

Plagat_A4.jpg (311,4 kB)

 

 

Kontakt

P.B.I. spol. s r.o.
J. Mudrocha 666/2
Senica
90501

+421 34 651 6664

P.B.I. spol. s r.o.© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode